OBJECTIU DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

INVICTUS COMUNICACIÓN, S.L.U. informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent sobre matèria de protecció de dades, i especialment amb el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016.

Titular: INVICTUS COMUNICACIÓN, S.L.U. d’ara endavant L’EMPRESA
Adreça: Ronda Maiols, 1, 3r, 333B (08192) – Sant Quirze del Vallès
Correu electrònic: info@invictuscomunicacion.com
Telèfon: 931 594 527
CIF: B66888686
Web: www.invictuscomunicacion.com

Conforme al que es disposa en la normativa vigent, L’EMPRESA, només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i/o activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades personals pot variar amb el temps degut a possibles canvis en la legislació, jurisprudència o als criteris seguits per l’Agència Espanyola de protecció de dades o l’autoritat competent en tot moment. És per això que L’EMPRESA es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís de l’accés als llocs web, així com a pràctiques del sector.

En aquest cas L’EMPRESA anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb suficient antelació, abans de posar-los en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades de caràcter personal, subministrades per correu electrònic o formularis de qualsevol tipus seran tractats segons la normativa vigent REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 sobre protecció de dades de caràcter personal, i en qualsevol cas, tindran el caràcter de confidencial pel personal de L’EMPRESA que administri aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE CEDIR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa els usuaris dels llocs web que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present web són voluntàries, mentre que la negativa a subministrar les dades sol·licitades pot implicar una denegació d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la realització dels formularis inclosos en les diferents webs relacionades als serveis oferts per L’EMPRESA, els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades facilitades en un fitxer de dades de caràcter personal, que és administrat per L’EMPRESA, podent exercir els drets pertinents segons la següent clàusula.

INFORMACIÓ PER A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES, INFORMACIÓ, SUPRESSIÓ, LIMITACIÓ I PORTABILITAT

Els usuaris poden exercitar, respecte de les dades recollides, en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en el REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES. REGLAMENT (UE) 2016/679 i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel·lació de les dades, informació, supressió i portabilitat. Qualsevol usuari pot exercir els drets esmentats en el paràgraf anterior, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia del DNI o passaport, a l’adreça de L’EMPRESA.

Al mateix temps, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-nos-ho per qualsevol mitjà amb justificant de recepció, a L’EMPRESA, a l’adreça indicada, o mitjançant la devolució del nostre correu amb la paraula baixa.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT DE TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el seu nom, cognom i correu electrònic. Aquesta informació és rebuda per L’EMPRESA i mai es ven, transfereix o s’arrenda a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

L’EMPRESA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a L’EMPRESA amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució de productes d’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació d’usuaris i per a realitzar estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recopilació de dades i sempre que se sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueix de la forma electrònica en qüestió, de la necessitat d’aplicar per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats per llocs web.

Si escau, se li demanarà als usuaris petició perquè L’EMPRESA pot fer ús de les seves dades per a enviar-li informació relativa a l’entitat, les activitats realitzades o altres temes relacionats.

COMPROMÍS DELS USUARIS PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir dades en una o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptació d’aquests termes d’ús i política de privacitat, donant a entendre que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal per al mateix i es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la nostra web.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI

Així mateix i encara que l’usuari hagi estat informat de la possible existència de cessions de dades personals a tercers, i s’hagi rebut el seu consentiment a aquestes cessions, en cap cas, excepte en els coberts per la legislació vigent, cap tercer aliè a L’EMPRESA tindrà accés, sense el consentiment dels usuari a les seves dades personals i/o de navegació. En els altres casos L’EMPRESA col·laborés perquè aquests tercers compleixin amb la legislació vigent, no obstant això responsabilitat serà exigible al tercer citat.

L’EMPRESA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

L’EMPRESA no ven, lloga o cedeix els correus electrònics dels seus usuaris a altres empreses, exceptuant el cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment L’EMPRESA envia un correu electrònic notificant novetats o ofertes que puguin produir-se en aquest lloc web de L’EMPRESA.

En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic al nostre e-mail amb la paraula baixa en l’apartat assumpte.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER AL SEU ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en ells, serà responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Per tant, l’ús que pot fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes accessibles a través de la pàgina web està subjecta a la llei, nacional o internacional, així com els principis de bona fe i ús lícit pels usuaris, que serà totalment responsable per l’accés i l’ús adequat.

Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legislació, la moralitat, ordre públic, bons costums, els drets de tercers o de L’EMPRESA, tot això segons les possibilitats i finalitats per als quals van ser concebuts.

L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat, directa o indirectament, per mal emergent o lucre cessant, derivat del mal ús del servei o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/202, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web, des d’on es poden disposar de diferents aplicacions és:

Titular: INVICTUS COMUNICACIÓN, S.L.U. d’ara endavant L’EMPRESA
Adreça: Ronda Maiols, 1, 3r, 333B (08192) – Sant Quirze del Vallès
Correu electrònic: info@invictuscomunicacion.com
Telèfon: 931 594 527
CIF: B66888686
Web: www.invictuscomunicacion.com

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la web li atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per L’EMPRESA en el mateix moment que l’usuari accedeix a la web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar la web, ja que pot haver-hi modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

L’EMPRESA no es fa responsable de les webs no pròpies, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o des de qualsevol contingut posat a la seva disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un accés a una web, no pròpia, es realitza per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i L’EMPRESA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè. L’EMPRESA, no es responsabilitza de perduda alguna, reclamació o perjudici derivat del seu ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell. Incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar malament un vincle, tant en contactar a la web de L’EMPRESA, com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de L’EMPRESA.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS DE COOKIES

En aquesta web es poden fer servir cookies en algunes pàgines.

La finalitat d’aquests cookies és millorar el servei que oferim a clients i visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

•  Data i hora de l’última vegada que l’usuari ha visitat la web.

•  Disseny de contingut que l’usuari ha triat en la seva primera vista a la web.

•  Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides

POLÍTICA DE COOKIES

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len en els equips des dels quals s’accedeix a la nostre web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita la web i les pàgines per les quals navega. Quan l’usuari (vostè en aquest cas) ens torna a visitar es llegeixen les cookies per a identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’usar. El nostre objectiu és oferir-li productes i serveis personalitzats. En aquest sentit les cookies ens permeten:

•  Identificar els usuaris registrats quan tornen al lloc perquè puguin recuperar resultats de la seva activitat anterior.

•  Estalviar temps evitant la necessitat de tornar a introduir la mateixa informació.

•  Protegir la seva seguretat mitjançant la comprovació de les dades d’inici de sessió.

•  Algunes cookies són de col·laboradors externs i serveixen per a:

o Analitzar estadísticament la informació a la qual accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l’usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d’Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris en el nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s’han completat i similars).

o Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

•  Vostè pot revocar el seu consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que li ofereix el seu navegador.

Si desitja rebre informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les seves dades dels registres d’aquestes empreses, li recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Aquest lloc web utilitza les cookies:

•  Google Analytics GA Tracking (_ga) per a obtenir i analitzar informació de la navegació dels usuaris. Més informació a www.google.com/analytics/. Per a controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pot anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en cookies, per a saber si un usuari ha acceptat la política de cookies o no.

ELIMINACIÓ DE LES COOKIES

Vostè pot configurar el seu navegador perquè l’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podrà optar per que se suprimeixin automàticament una vegada es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pot trobar informació sobre com fer-ho a:

•  Per a Firefox a https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-

•  Per a Chrome a https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

•  Per a Explorer a https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•  Per a Safari a https://support.apple.com/kb/ph5042

•  Per a Safari per a iOS a https://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES

•  Per a Opera a https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines webs poden incloure incorreccions o errors tipogràfics.

De forma periòdica s’incorporaran canvis a la informació continguda.

L’EMPRESA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

L’EMPRESA ha obtingut informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però si bé s’han pres les mesures corresponents per a assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o estigui actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen finalitat informativa quant a qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de L’EMPRESA.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLADA TÈCNICA I/O DE CONTINGUT

L’EMPRESA declina qualsevol responsabilitat en cas d’existir interrupcions o un mal funcionament del servei o contingut ofert en Internet, qualsevol que en sigui la seva causa. Així mateix, L’EMPRESA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric, o qualsevol tipus de mal indirecte que li pogués causar als usuaris per causes alienes a L’EMPRESA.

L’EMPRESA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que l’hagi posat a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que L’EMPRESA realitza els seus millors esforços per a evitar aquests tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengui determinats decisions o realitzi accions amb base a la informació inclosa en qualsevol de les webs, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per L’EMPRESA, així com els continguts penjats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra segons la legislació sobre propietat intel·lectual, per tant es troba protegida per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referida tant a les pàgines web com al seu contingut i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de L’EMPRESA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en les diferents webs i especialment dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programes, noms comercials, marques, dibuixos industrials, qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de L’EMPRESA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents webs.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programa necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra segons el Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables.

L’incompliment ja assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la sanció pertinent per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els usuaris d’aquests serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de L’EMPRESA.

En concret i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemant en suports físics o logístics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinador), digitalitzar o posar a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per L’EMPRESA, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a la disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en qualsevol cas estan subjectes a la legislació aplicables en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de Protecció de la imatge.

L’EMPRESA és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i o serveis en ells oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic.

L’EMPRESA en aquest sentit podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin penjar-se a la xarxa continguts o opinions, considerades com a racistes, xenòfobs, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de L’EMPRESA, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, a part de que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa del servei o contingut això sigui possible, s’entén que autoritzen a L’EMPRESA la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemats en suports físics o logístics (per exemple disquets i disc dur d’ordinador), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a L’EMPRESA, traducció, adaptació, o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions, o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que només pel fet d’enviar per correu electrònic dites observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remunerativa per part de L’EMPRESA.

D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, L’EMPRESA queda autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió en qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin tenir sobre aquelles.

Queda prohibit qualsevol recurs tècnic, logístic o tecnològic, per virtut del qual qualsevol tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per L’EMPRESA pel seu funcionament. En concret, queda prohibit tot vincle, hipervincle, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció de les pàgines web de L’EMPRESA, sense consentiment previ, exprés i per escrit de L’EMPRESA. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerat com una lesió dels drets de Propietat intel·lectual de L’EMPRESA sobre les pàgines web i tots els continguts d’aquestes.

L’EMPRESA no assumirà cap responsabilitat davant les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat per continguts, serveis, productes, etc. de tercers que puguin accedir directament o a través de bàners, enllaços, vincles, hipervincles o vincles similars de les webs de L’EMPRESA.