– “Un ninot inflable de 12 metres,
amb música, que parli i interactuï

amb el públic, que reparteixi fulletons
i sobretot, que no se’n vagi de pressupost”

– Un moment, si us plau.
···
– Quan ha d’estar instal·lat?

Si és possible, ho fem,
si és impossible, ho intentem.

En tot cas el nostre departament
de producció farà física
qualsevol necessitat que tingueu.

Al millor preu, amb la màxima qualitat
i a temps.