Estands, espais efímers, interiorisme,
decoració.

Una fira a Alemanya, un congrés a Madrid,
un acte a Barcelona o la definició
de la imatge del vostre nou comerç.

Des d’un Centre Comercial
a una botiga de proximitat.

Des de la retolació al mobiliari.