Les dades aportades s´incorporaran a un fitxer automatitzat titularitat de Invictus Comunicación S. L., amb domicili a Ronda Maiols 1, 3r, 333B. 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona). El seu tractament estarà sotmès al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) i la seva normativa de desenvolupament amb la finalitat d´utilitzar-se per a la comunicació i gestió. Vostè té el dret d´accedir a l´informació de les seves dades, rectificar, cancel·lar i oposar-se al seu tractament. Vostè en qualsevol moment pot fer ús del dret de cancel·lació demanant-ho per escrit a l’adreça esmentada.

BMC_Rda. Maiols 1, 3r 333B
08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona)
931 317 026

La Figuera 5, local 1-2 baixos
43883 Roda de Berà (Tarragona)
931 317 026